THẢO DƯỢC THẬT CHO SỨC KHỎE NGƯỜI VIỆT

Trong suốt 20 năm qua, từ những bước chân lên rừng hay xuống biển để khai phá kho tàng dược liệu Việt Nam, tìm kiếm các loài thảo dược mới làm thuốc, bảo tồn nguồn gen các thảo dược quý trong tự nhiên, chúng tôi nhận ra một sự thật ngỡ ngàng rằng: Kho báu tự nhiên Việt Nam là vô giá, nhưng đang đứng trên bờ vực tận diệt..

Tìm hiểu...