Tháng Năm 12, 2021
Sâm cau: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Dược liệu sâm cau được biết đến là thảo dược
Khúng khéng: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây khúng khéng có tác dụng giải rượu cực hiệu
Cà gai leo: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây cà gai leo là dược liệu nổi tiếng chữa
Giảo cổ lam: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Giảo cổ lam là dược liệu nổi tiếng giúp hạ
Chè dây: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây che dây hay còn gọi là Thau rả có
Dạ cẩm: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây dạ cẩm hay còn gọi là cây loét mồm