PGS. TS. Ngô Đức Phương
Dược liệu Thiên môn chùm SHATAVARI – Nhận biết, công dụng
Dược liệu Thiên Môn Chùm Tên khoa học – Asparagus
Sâm cau: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Dược liệu sâm cau được biết đến là thảo dược
Khúng khéng: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây khúng khéng có tác dụng giải rượu cực hiệu
Cà gai leo: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây cà gai leo là dược liệu nổi tiếng chữa
Giảo cổ lam: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Giảo cổ lam là dược liệu nổi tiếng giúp hạ
Chè dây: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây che dây hay còn gọi là Thau rả có
Dạ cẩm: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây dạ cẩm hay còn gọi là cây loét mồm
Cây khôi tía (khôi nhung): Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây khôi nhung có tên khoa học Ardisia silvestris, các