dạ cẩm
Dạ cẩm: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây dạ cẩm hay còn gọi là cây loét mồm