khôi tía
Cây khôi tía (khôi nhung): Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây khôi nhung có tên khoa học Ardisia silvestris, các