khúng khéng
Khúng khéng: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Cây khúng khéng có tác dụng giải rượu cực hiệu