sâm cau
Sâm cau: Hình ảnh, cách nhận biết và công dụng
Dược liệu sâm cau được biết đến là thảo dược